Privacy statement

 1. Algemeen

In dit Privacy statement geeft Pynter informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Pynter. Pynter is gevestigd aan de Helper Brink 4 te Groningen en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 02067156 Pynter is bereikbaar via telefoon 050-3117252 en per e-mail: team@Pynter.nl.

Pynter is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website pynterblendedlearning.nl of e-mail worden verkregen of gegenereerd.

Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website van Pynter, de klanten van Pynter en verder alle personen van wie Pynter persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Pynter.

2. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door Pynter worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de website pynterblendedlearning.nl, e-mail, sms of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website pynterblendedlearning.nl of daarmee vergelijkbare toepassingen.

Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, e- mailadres en telefoonnummer.

Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

3. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Pynter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om een demo aanvraag te bespreken en indien nodig in te plannen
– Pynter analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

4. Cookies

Deze website van Pynter plaatst cookies bij bezoekers. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

De cookies worden gebruikt om het bezoek aan de website voor gebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken. Dat doen we om statistische gegevens te genereren die ons inzicht verschaffen in het gebruik en functioneren van de website en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Houd u er rekening mee dat wanneer u bepaalde cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

5. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens / Klachten

 • Iedere persoon heeft het recht om te mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Het correctierecht is geregeld in artikel 36 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet bescherming persoonsgegevens. In Artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy statement kan de betrokkene Pynter bereiken via telefoon 050-3117252 en per e-mail: team@Pynter.nl.
 • Als u een klacht heeft over hoe Pynter uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met Pynter opnemen door een mail te sturen naar team@Pynter.nl of te bellen met 050-3117252. Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

6. Bewaartermijn

 • Pynter bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.

7. Beveiliging

 • Pynter heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

8. Wijzigingen in het Privacy statement

 • Pynter behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Pynter adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 12 mei 2018.

Disclaimer

De content op Pynter.nl wordt zo zorgvuldig mogelijk weergegeven, maar na verloop van tijd bestaat de mogelijkheid dat de informatie onvolledig of onjuist is. Bij eventuele geconstateerde fouten roepen wij u op om contact op te nemen met team@Pynter.nl.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk worden gesteld voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van Pynter.nl. Zonder toestemming van Pynter is het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen niet toegestaan en dient vooraf tijdig schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 1. Algemeen

In dit Privacy statement geeft Pynter informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Pynter. Pynter is gevestigd aan de Helper Brink 4 te Groningen en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 02067156 Pynter is bereikbaar via telefoon 050-3117252 en per e-mail: team@Pynter.nl.

Pynter is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website pynterblendedlearning.nl of e-mail worden verkregen of gegenereerd.

Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website van Pynter, de klanten van Pynter en verder alle personen van wie Pynter persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Pynter.

2. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door Pynter worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de website pynterblendedlearning.nl, e-mail, sms of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website pynterblendedlearning.nl of daarmee vergelijkbare toepassingen.

Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, e- mailadres en telefoonnummer.

Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

3. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Pynter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Om een demo aanvraag te bespreken en indien nodig in te plannen.

– Pynter analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

4. Cookies

Deze website van Pynter plaatst cookies bij bezoekers. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

De cookies worden gebruikt om het bezoek aan de website voor gebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken. Dat doen we om statistische gegevens te genereren die ons inzicht verschaffen in het gebruik en functioneren van de website en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Houd u er rekening mee dat wanneer u bepaalde cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

5. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens / Klachten

 • Iedere persoon heeft het recht om te mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Het correctierecht is geregeld in artikel 36 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet bescherming persoonsgegevens. In Artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy statement kan de betrokkene Pynter bereiken via telefoon 050-3117252 en per e-mail: team@Pynter.nl.
 • Als u een klacht heeft over hoe Pynter uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met Pynter opnemen door een mail te sturen naar team@Pynter.nl of te bellen met 050-3117252. Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

6. Bewaartermijn

 • Pynter bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.

7. Beveiliging

 • Pynter heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

8. Wijzigingen in het Privacy statement

 • Pynter behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Pynter adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 12 mei 2018.

Disclaimer

De content op Pynter.nl wordt zo zorgvuldig mogelijk weergegeven, maar na verloop van tijd bestaat de mogelijkheid dat de informatie onvolledig of onjuist is. Bij eventuele geconstateerde fouten roepen wij u op om contact op te nemen met team@Pynter.nl.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk worden gesteld voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van pynterblendedlearning.nl. Zonder toestemming van Pynter is het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen niet toegestaan en dient vooraf tijdig schriftelijk aan ons te worden verzocht.