Onze “magische” kracht

Wij zijn zeer betrokken bij onze klanten. Vandaar dat we het extra belangrijk vinden altijd beschikbaar te zijn. Dus niet alleen bereikbaar, maar ook goed op de hoogte van wat er speelt.

Voor onze contactpersonen kan het soms een beetje magisch voelen dat ze op vrijwel alle onderwerpen rugdekking krijgen van team Pynter. De basis hiervoor wordt al vroeg gelegd in ons startdocument: alle afspraken rondom de inrichting en implementatie zijn daarin opgenomen.

 

 

 

Powered by Pynter!

Plan van aanpak voor de inrichting en implementatie

De centrale vraag bij de implementatie van Pynter is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de medewerkers de regie over hun eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling nemen en daar enthousiast mee aan de slag gaan?

De ultieme uitdaging voor de inrichting van Pynter is dan: geen drempels, geen digitale hindernissen, maar duidelijke routes naar herkenbaar opleidingsaanbod, dat relevant is voor de medewerker zelf en het team waar hij/zij deel van uitmaakt. Gecombineerd met overzichtelijke resultaten in persoonlijke profielen en organisatie brede rapportages.

Een kritische succesfactor: voldoende tijd nemen om de samenhang tussen inrichting en implementatie te bespreken met alle betrokkenen; keuzes t.a.v. de inrichting hebben gevolgen voor de focus en wijze van implementeren.

Voorwaardelijkheden
De projectorganisatie moet zo ingericht zijn dat voor het proces belangrijke beslissingen genomen en vastgelegd kunnen worden. Dat betekent dat de juiste bevoegdheden vanuit de verschillende rollen duidelijk moeten zijn en dat alle rollen regelmatig vertegenwoordigd zijn tijdens besprekingen. Het tijdig nemen van beslissingen speelt een cruciale rol in de planning van het project.

Team Pynter begint zo snel mogelijk met het vullen van de omgeving voor een nieuwe opdrachtgever, omdat het daardoor veel eenvoudiger is om te begrijpen hoe alles werkt en wat aandacht vergt bij de implementatie. Een op maat gevulde omgeving is de basis voor onze presentaties, trainingen, (video)instructies en handleidingen.

 

Bespreken en beslissen

Om Pynter goed in te richten en daarmee een basis te leggen voor een succesvolle implementatie moet er een aantal beslissingen worden vastgelegd. Dat kan heel gestructureerd door het beantwoorden van een door ons in de praktijk ontwikkelde vragenlijst.

Taakverdeling en globale planning

Om een idee te geven van fasering en tijdsduur wordt globaal uitgegaan van een minimale periode van 4 maanden, opgedeeld in:

  • fase 1: periode van voorbereiding (tot de live-gang)
  • fase 2: periode van inrichting (tot de live-gang)
  • fase 3: periode van implementatie (rondom de live-gang)
  • fase 4: verfijning en uitbreiding (na de live-gang)

Actielijst

Team Pynter neemt de regie over het concreet inplannen van alle werkzaamheden: wie doet wat, en wanneer moet dat klaar zijn om weer verder te kunnen.
We sturen op de details, maar adviseren ook bij het zoeken van oplossingen als eerder genomen beslissingen toch niet goed uitpakken en de algehele planning van het project in het geding dreigt te komen.

Wel toe aan wat magie?!

Neem contact op voor een online demo via 050-311 72 52 / team@pynter.nl
of vul het contactformulier in.

Demo aanvragen