Ons Pynter platform

Pynter is de naam van ons digitaal platform waarmee we medewerkers van grote en middelgrote organisaties een leuke en zinvolle leerervaring willen bieden. Ons platform wordt vooral gebruikt in de zorg, waardoor we goed hebben geleerd welke onderwerpen daar belangrijk zijn, bijvoorbeeld het vastleggen van de bevoegdheid en bekwaamheid van medewerkers.

 

 

 

Klant als inspiratiebron

De verschillende opleidingsadviseurs, coƶrdinatoren, coaches, trainers en leidinggevenden waar wij intensief mee samenwerken, kennen elkaar vaak al voordat hun organisaties besluiten met Pynter te gaan werken.

Ze gaan bij elkaar langs om te horen en te zien wat de ervaringen zijn. Verschillende organisaties hebben soms een hele andere visie op de ontwikkeling van hun medewerkers. Tegelijkertijd stellen ze vast dat ze vrijwel allemaal de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers erg belangrijk vinden, dat talent beter zichtbaar zou moeten zijn en dat leren veel meer is dat een verplichte training of toets.

Onderling kennis en vaardigheden uitwisselen, informeel van elkaar leren, makkelijk toegang hebben tot elkaar en tot tools die leren en werken combineren en ook leuker maken; allemaal ontwikkelingen die iedereen bezighoudt.

 

 

 

Tijdens onze gebruikersbijeenkomsten gaat dat proces van klankborden, uitwisselen en uitdagen als vanzelf verder. Het Pynter platform werkt erg inspirerend en brengt gebruikers gemakkelijk op allerlei ideeƫn. Dat zijn de momenten die voor ons super belangrijk zijn!

De ontwikkelagenda wordt dus niet alleen door ons bepaald, maar komt voort uit het gebruik van Pynter door onze opdrachtgevers vanuit hun visie op leren en werken. Hun reacties zijn, zeker voor de langere termijn, van levensbelang voor de kwaliteit van ons platform en zijn voor ons een inspiratiebron die ons scherp houdt en ons werk wel heel bijzonder maakt.

 

Probeer het zelf

Neem contact op voor een online demo via 050-311 72 52 / team@pynter.nl
of vul het contactformulier in.

Demo aanvragen