Bevoegd en bekwaam

Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers gaat natuurlijk over meer dan alleen een leuke en zinvolle leerervaring. Organisaties moet voldoen aan kwaliteitseisen die in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving. Het Pynter platform is daar volledig op toegerust.

 

 

 

Kwaliteitseisen

Hoe werkt dat dan: compliance binnen Pynter?

Voor medewerkers is glashelder wat ze moeten doen. De persoonlijke leerpaden zijn gevuld met o.a. verplichte opleidingen en trainingen, inclusief herhaalcycli. Na afloop van een succesvol doorlopen traject wordt het certificaat automatisch aan hun profiel toegevoegd. Leidinggevenden hebben rapportages tot hun beschikking waar ze in real time en tot in detail kunnen zien hoe hun medewerkers ervoor staan.

Leidinggevenden? Wij werken met teams die veel zaken zelf regelen. Hoe ziet dat er binnen Pynter uit?

Waar begrippen als “leidinggevende” of “manager” naar verwijzen binnen organisaties is de afgelopen jaren nogal veranderd.  In overleg met onze opdrachtgevers ontwikkelen we ons platform ook op dit punt door, zodat er flexibeler met deze rollen omgegaan kan worden. Pynter heeft een teampagina waar teamleden met verschillende functies ook van elkaar kunnen zien hoe het er bijvoorbeeld voorstaat met certificering van de risicovolle en voorbehouden handelingen. De rol van de “beheerder” van zo’n team kan onderling gewisseld worden.

Geldt dat ook voor het begrip “functie”; worden leerpaden alleen op basis van functie bepaald?

Ja en nee. Ook het begrip “functie” zijn we anders gaan bekijken. En hoewel het nog veel gedaan wordt, hoeft de functie niet alles bepalend te zijn voor het opleidingsaanbod dat voor een medewerker klaargezet wordt. Binnen Pynter kunnen we functie en locatie combineren en het aanbod eventueel nog verder differentiëren met behulp van thema’s.

Thema’s?

Interessegebieden die niet per se aan een functie en/of locatie hangen, maar die je als organisatie wel onder de aandacht wilt brengen. Zo’n thema kan te maken hebben met algemene onderwerpen als onboarding of een introductieprogramma, of met meer acute problematiek als de aangescherpte privacy wetgeving of Corona.

 

Klinkt interessant, maar ook wel ingewikkeld en onderhoudsgevoelig; is dit allemaal nodig?

Nee, zeker niet. Het is vooral goed om leerpaden te blijven zien als een hulpmiddel voor de medewerker. Hoe specifieker leerpaden zijn ingericht, hoe gemakkelijker een medewerker kan zien wij er gedaan moet worden. Als een medewerker helemaal zelf zou moeten kiezen uit het totale opleidingsaanbod, dan is dat vaak een lastige klus, vooral als het aanbod groot is. Het risico bestaat dat ze daardoor belangrijke opleidingen of trainingen over het hoofd zien en zelfs het platform minder vaak gaan gebruiken dan je als organisatie zou willen.

Hoe maak je het dan aantrekkelijker voor medewerkers om het platform te gebruiken?

Leerpaden die herkenbaar zijn en een duidelijk overzicht van wat er verplicht gedaan moet worden, zijn voorwaarden die je kunt stellen aan ieder leermanagementsysteem (LMS). Met het Pynter platform gaan we nog wel een flink aantal stappen verder om het gebruik onder de medewerkers te stimuleren. Naast het formele leren, willen we het informele leren ook nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Op Pynter kunnen medewerkers elkaar gemakkelijk vinden op basis van hun talenten en expertise en kunnen ze elkaar ondersteunen door kennis en ervaring uit te wisselen. Hun leerervaring is niet alleen zinvol maar ook leuk en uitdagend!

 

 

Blauw en groen

Accrediterende instanties, de inspectie, besturen, leidinggevenden, opleiders, de medewerkers zelf, iedereen wil vanzelfsprekend de bevoegdheid en bekwaamheid op orde hebben.

Bij Pynter noemen we dat Pynter blauw. Onze rapportages laten duidelijk zien dat medewerkers aantoonbaar bevoegd en bekwaam zijn en signaleren zodra er weer aan gewerkt moet worden.
Met de Planning en administratie van Pynter kunnen verplichte onderdelen perfect geregeld worden van inschrijving tot goedkeuring, van training tot certificering, ook extern op locatie.

Onze opdrachtgevers willen natuurlijk ook graag dat hun medewerkers zichzelf verantwoordelijk voelen voor hun persoonlijke ontwikkeling. Intrinsieke motivatie is daarbij een cruciaal gegeven en dat dwing je niet af door onderdelen simpelweg verplicht te stellen.

Medewerkers die hun bevoegdheid en bekwaamheid op orde hebben, willen ook graag laten zien waar ze goed in zijn en waar ze zich verder in willen ontwikkelen. Ze grasduinen via Pynter in het aanbod van Good Habitz, New Heroes, Noordhoff Health, ExpertCollege, de VGN e-learnshop, the Competence Group etc.

Mooi gevulde persoonlijke profielen op Pynter – zeg maar: het Pynter groen! – zorgen ervoor dat collega’s bij elkaar kunnen meekijken, op ideeën gebracht worden en elkaar kunnen ondersteunen.

Compliance binnen Pynter

Neem contact op voor een online demo via 050-311 72 52 / team@pynter.nl
of vul het contactformulier in.

Demo aanvragen